ສຳລັບຄົນຣັດເຊຍເງິນໂດລາບໍ່ມີຄວາມໝາຍໃນສະຫະພັນຣັດເຊຍ

ເງິນໂດລາບໍ່ມີຄວາມໝາຍໃນສະຫະພັນຣັດເຊຍ

ເງີນໂດລາໃນລັດເຊຍບໍ່ມີຄວາມໝາຍກາຍເປັນເສດເຈ້ຍທຳມະດາສຳລັບຄົນຣັດເຊຍ

ເປັນພຽງເຈ້ຍທຳມາດາເທົ່ານັ້ນເອງ ສຳລັບຄົນຣັດເຊຍ

ຊົມຄຼິບ

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published.