ກົດອ່ານລາວ ໂທລະຄົມ ແຈ້ງລູກຄ້າ ທີ່ຊົມໃຊ້ເຄືອຂ່າຍນີ້ໃຫ້ຊາບວ່າ👇👇👇

ລາວ ໂທລະຄົມ ແຈ້ງລູກຄ້າ ທີ່ຊົມໃຊ້ເຄືອຂ່າຍນີ້ໃຫ້ຊາບວ່າ👇👇👇

ທາງສູນເພິ່ນແຈ້ງມາວ່າບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປັບລາຄາຂຶ້ນຈັກກີບ

ເຫັນຫຼາຍຄົນກະງົງຄື່ກັນບັດເຕີມເປັນສິນຄ້າໃນປະເທດລາວບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕອ້ງຂຶ້ນລາຄາ

ລາຍລະອຽດອ່ານໄດ້ທີ່ນີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published.