9 ຂັ້ນຕອນ ການປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນດ້ວຍຕົວເອງ

9 ຂັ້ນຕອນ ການປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນດ້ວຍຕົວເອງ

9 ຂັ້ນຕອນ ການປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນດ້ວຍຕົວເອງ

ຂປລ. ປັດຈຸບັນ, ສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະມື້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດໂຄວິດ-19 ແຕ່ບໍ່ມີອາການ ຫລື ມີອາການທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການປິ່ນປົວແທ້ໆໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງໝໍ ແລະ ສູນປິ່ນປົວທີ່ມີຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ດຣ. ຢິງ-ຣູ ແຈັກເກີຣີນ ໂລ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຮັກສາ ແລະ ປິ່ນປົວ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນໄລຍະຍາວຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19, ພ້ອມທັງເປັນການ ປົກປ້ອງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ.

ສຳລັບກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ບໍ່ມີອາການ ຫລື ມີອາການເລັກນ້ອຍ ສາມາດປິ່ນປົວຕົນເອງຢ່າງປອດໄພຢູ່ເຮືອນ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ແລະ ຕິດຕໍ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຖ້າຫາກມີອາການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ຖ້າຫາກກວດພົບວ່າ ຕົນເອງຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດປະຕິບັດຕາມ 9 ຂັ້ນຕອນແນະນຳນີ້ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການແຜ່ເຊື້ອ, ປົກປ້ອງທຸກຄົນໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຮູ້ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກມີອາການຮຸນແຮງ ເຊິ່ງ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ລົງທະບຽນແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຖ້າຫາກທ່ານ ກວດພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງກວດໄວ ຫລື RDT, ມັນສຳຄັນຫລາຍທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫລື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຮັບຮູ້.

ທ່ານ ສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍ ຜ່ານມືຖືໄດ້ ໂດຍການກົດເຂົ້າໄປໃນລິ້ງ https://forms.gle/wNJ7uTWH1i22onPm7 ຫລື ໂທຫາສາຍດ່ວນ 163 ແລະ 164. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫລື ໂທຫາທ່ານ ເພື່ອເອົາລະຫັດຄົນເຈັບໃຫ້ ເພື່ອຕິດຕາມອາການຂອງທ່ານ;

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕັດສິນໃຈວ່າຈະປິ່ນປົວຢູ່ ເຮືອນ ຫລື ຢູ່ສູນປິ່ນປົວທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າ ຜູ້ທີ່ສາມາດປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນໄດ້ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີປັດໄຈສ່ຽງສູງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ຫລື ບໍ່ມີອາການເລີຍ ເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າຫາກ ທ່ານ ປິ່ນ ປົວຢູ່ເຮືອນ, ທ່ານຕ້ອງມີຜູ້ເບິ່ງແຍງ 1 ຫລື 2 ຄົນ ເຊິ່ງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແລະ ສັກວັກຊິນແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍສອງເຂັມ.

ການປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ ແມ່ນບໍ່ແນະ ນຳສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ (60 ປີ ຂຶ້ນໄປ), ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ເນື່ອງຈາກ ພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການເຈັບເປັນຮຸນແຮງເມື່ອມີອາການ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າເຖິງມືແພດໝໍຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຕິດຕາມອາການ;

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ແຍກດ່ຽວ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ພະຍາດພາຍໃນສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄວນຈະຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.

ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ພວກເຂົາຄວນມີຕຽງນອນທີ່ແຍກອອກຈາກຜູ້ອື່ນ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍ່ຄວນໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງອາບນ້ຳ ທີ່ແຍກອອກຈາກຜູ້ອື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າຫາກເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ກໍໃຫ້ລ້າງທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງອາບນ້ຳ/ຫ້ອງນ້ຳ ພາຍຫລັງທີ່ຜູ້ທີ່ຕິດພະ ຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຊ້ແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄວນຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວໃນບໍລິເວນເຮືອນຂອງຕົນ, ອອກໄປນອກຫ້ອງໃນຍາມຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ອອກໄປຫ້ອງນ້ຳ.

ນອກນັ້ນ, ກໍຄວນຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ຈາກຜູ້ອື່ນ, ໃນໄລຍະການແຍກດ່ຽວ ບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຮັດໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທ ໃນຫ້ອງ ແລະ ພື້ນທີ່ສ່ວນລວມອາກາດຖ່າຍເທ ທີ່ດີ ໃນຫ້ອງຂອງ ຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ພື້ນທີ່ສ່ວນລວມ ແມ່ນການປ່ອຍໃຫ້ອາກາດສົດເຂົ້າມາພາຍໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ຊື່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ;

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ ຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫ້ອງດຽວກັບຜູ້ອື່ນ ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ.

ໃນເວລາທີ່ຜູ້ດູແລ ອອກຈາກຫ້ອງຂອງຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19, ພວກເຂົາຕ້ອງປົດຜ້າອັດປາກ-ດັງອອກ ແລະ ລ້າງມືທຸກຄັ້ງ, ຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ຜ້າເຊັດໂຕ, ຜ້າປູບ່ອນ, ຈານ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ຮ່ວມກັນ, ຂ້າເຊື້ອ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດວັດຖຸ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບ ຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທຸກມື້ ຈົນກວ່າຈະໝົດໄລຍະເວລາການແຍກດ່ຽວ, ຄວນທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ

ໃນຫ້ອງຂອງຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນປະຈຳ, ຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ຕິດພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍອະນາໄມ ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຕ້ອງນໍາເອົາໄປຖິ້ມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຕິດຕາມອາການ ແລະ ປິ່ນປົວຕາມອາການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາ 3-4 ມື້, ອາການທີ່ພົບເຫັນເປັນປະຈຳແມ່ນ ເປັນໄຂ້, ໄອແຫ້ງ, ແລະ ເມື່ອຍ.

ນອກນັ້ນ, ກໍມີອາການອື່ນໆເຊັ່ນ ບໍ່ຮັບຮູ້ລົດຊາດ ຫລື ກິ່ນ, ເຈັບຄໍ, ເຈັບຫົວ, ປວດກ້າມຊີ້ນ ແລະ ວິນຫົວ; ຂັ້ນຕອນທີ 7: ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນທັນທີຖ້າຫາກພົບເຫັນສັນຍານທີ່ບໍ່ດີໃນຮ່າງກາຍຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ ຈະຕ້ອງມີການຕິດຕາມອາການຕົນເອງຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.

ສັນຍານທີ່ອາດຈະເກີດການເຈັບເປັນທີ່ຮຸນແຮງແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸ ຂອງຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດ: ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່, ອາການເຫລົ່ານັ້ນລວມມີ ໜັກຫົວ, ຫາຍໃຈຝືດ, ຫາຍໃຈຍາກ, ເຈັບໜ້າເອິກ ຫລື ອາການຂາດນ້ຳ.

ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ອາດຈະເກີດອາການມຶນງົງກະທັນຫັນ, ເບື່ອອາຫານ ຫລື ມີສົບສີຟ້າ ຫລື ໜ້າສີຟ້າ, ສຳລັບແອນ້ອຍ ອາດຈະເກີດອາການບໍ່ສາມາດດູດນົມແມ່ໄດ້ ຖ້າຫາກກໍລະນີດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ, ກະລຸນາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນທັນທີ;

ຂັ້ນຕອນທີ 8: ຢູ່ເຮືອນຕາມໄລຍະການກັກຕົວ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໂດຍຄະນະສະເພາະກິດຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ບໍ່ມີອາການ ຕ້ອງກັກຕົວ ຫລື ແຍກດ່ຽວຢູ່ເຮືອນເປັນເວລາ 10 ມື້.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ຕ້ອງແຍກດ່ຽວເປັນເວລາ 10 ມື້ ແລະ ເພີ່ມອີກ 3 ມື້, ຫລັງຈາກທີ່ແຍກດ່ຽວຄົບຕາມໄລຍະທີ່ກຳນົດແລ້ວ, ພວກເຂົາສາມາດກັບໄປໃຊ້ຊີວິດແບບປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດໂຄວິດ-19 ຄືນອີກ. ສ່ວນຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດ ເນື່ອງຈາກມີການສຳຜັດກັບຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງກັກໂຕເປັນເວລາ 7 ມື້ ແລະ

ຂັ້ນຕອນທີ 9: ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ເພີ່ມຕື່ມປັດຈຸບັນ, ມີຫລາຍວິທີໃນການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ລວມທັງການໂທຫາສາຍດ່ວນ 163 ແລະ 164 ເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ.

ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຄຳແນະນຳໃນການປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນໄດ້ໃນ ເຟສບຸກຂອງ ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ https://www.facebook.com/CCEH.MoH.Lao ແລະ ອ່ານຄຳແນະນຳທັງໝົດກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ໃນເວັບໄຊ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ.

ຂ່າວ: ສຸກສະຫວັດ ສົມສະໜິດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.