ກໍາລັງດັງໃນໂຊຊຽວ ສາວນ້ອຍຄົນນີ້ ໂຄດໜ້າຮັກ ນາລ່າ ອາຍຸ 9 ປີ ລູກເຄິ່ງລາວ-ເກົາຫຼີ

ກໍາລັງດັງໃນໂຊຊຽວ ສາວນ້ອຍຄົນນີ້ ໂຄດໜ້າຮັກ ນາລ່າ ອາຍຸ 9 ປີ ລູກເຄິ່ງລາວ-ເກົາຫຼີ

ກໍາລັງດັງໃນໂຊຊຽວ ສາວນ້ອຍຄົນນີ້ ໂຄດໜ້າຮັກ

 

 

ຊື່ ນ້ອງ ນາລ່າ ອາຍຸ 9 ປີ ຮຽນຢູ່ ປ 4 ເປັນລູກເຄິ່ງລາວ-ເກົາຫຼີ

ເຊິ່ງເພິ່ນກໍໄດ້ອັດຄຣິບແນະນໍາຕົນເອງໄວ້ແບບໜ້າຮັກສຸດໆ

ເຂົ້າໄປເບິ່ງທາງເຟດບຸກໄດ້

ປັນອີກສາວນ້ອຍທີ່ອານາຄົດໄກ ຫາກເຂົ້າວົງການບັນເທີງຄົງປັງປູລີເຢ້ເລີຍ ສາວນ້ອຍຄົນງາມ ນາລ່ານີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published.