ຂ່າວດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງປີ 2022

ຂ່າວດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງປີ 2022

ຂ່າວດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງປີ 2022

ການປັບຂຶ້ນຄັ້ງນີ້ ນໍ້າມັນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນຫລາຍກວ່າໝູ່ +1.490 ກີບ/ລິດ

ຂ່າວຮູບພາບລາວພັດທະນາ

#ລາຄານໍ້າມັນ

#ປັບຂຶ້ນຄັ້ງທີ8

Leave a Reply

Your email address will not be published.