ໂອຍ.!!!ຈັ່ງແມ່ນໂຫດຈັດແທ້ເມຍເອີ້ຍຈະເອົາຢູ່ໃສມາໃຊ້ການບາດນີ້.

ໂອຍ.!!!ຈັ່ງແມ່ນໂຫດຈັດແທ້ເມຍເອີ້ຍຈະເອົາຢູ່ໃສມາໃຊ້ການບາດນີ້.

ເມຍຕີຫມາກອັນທະຜົວແຕກທັງສອງບໍ່ຊ່າງຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແຕ່ນອນຮ້ອງໄຫ້ຫາຫມາອັນນັ້ນ.

ຊົມຄລີບ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.