ເບິ່ງທະຫານຍູເຄຣນ ເຮັດກັບພົນລະເມືອງຕົນເອງ.. ຈາກນັ້ນກໍໂຍນບາບໃຫ້ຣັສເຊຍ

ເບິ່ງທະຫານຍູເຄຣນ ເຮັດກັບພົນລະເມືອງຕົນເອງ.. ຈາກນັ້ນກໍໂຍນບາບໃຫ້ຣັສເຊຍ


ໃນເຂດທີ່ຣັສເຊຍຍຶດຄອງ ຣັສເຊຍຈະແຈກຈ່າຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະແນະນຳປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ມັດແພຂາວໃສ່ແຂນ

ເພື່ຶອບົ່ງບອກວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນນັກຮົບ ແລະຫຼີກລຽງການໂຈມຕີພົນລະເຮືອນ..


ແຕ່ພໍຣັສເຊຍຖອນອອກໄປ ໄດ້ມີຄຳສັງຈາກຄຽບໃຫ້ກອງທັບຢູເຄຣນ ກຳຈັດໄມ້ມືຂອງຣັສເຊຍ ນັ້ນກໍຄື ພວກທີ່ມີແພຂາວມັດແຂນ


ແລະພວກທີ່ບໍ່ຜູກແພສີຟ້າທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຢູເຄຣນ ໃສ່ແຂນ ຈິ່ງກາຍເປັນທີ່ມາຂອງຊາກສົບກະຈັດກະຈາຍຕາມຖະໜົນທົ່ວເມືອງ ແລະຄຣິບການເຂັ່ນຂ້າທາລຸນ..

(ຄຣີກລິງເບີ່ງຄຣິບ)

https://www.facebook.com/thaimiddleeast/videos/380121417446128

ທີ່ມາ: ສາຍຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published.