ເບິ່ງທະຫານຍູເຄຣນ ເຮັດກັບພົນລະເມືອງຕົນເອງ.. ຈາກນັ້ນກໍໂຍນບາບໃຫ້ຣັສເຊຍ

ເບິ່ງທະຫານຍູເຄຣນ ເຮັດກັບພົນລະເມືອງຕົນເອງ.. ຈາກນັ້ນກໍໂຍນບາບໃຫ້ຣັສເຊຍ

ເບິ່ງທະຫານຍູເຄຣນ ເຮັດກັບພົນລະເມືອງຕົນເອງ.. ຈາກນັ້ນກໍໂຍນບາບໃຫ້ຣັສເຊຍ

ໃນເຂດທີ່ຣັສເຊຍຍຶດຄອງ ຣັສເຊຍຈະແຈກຈ່າຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະແນະນຳປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ມັດແພຂາວໃສ່ແຂນ

ເພື່ຶອບົ່ງບອກວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນນັກຮົບ ແລະຫຼີກລຽງການໂຈມຕີພົນລະເຮືອນ..

ແຕ່ພໍຣັສເຊຍຖອນອອກໄປ ໄດ້ມີຄຳສັງຈາກຄຽບໃຫ້ກອງທັບຢູເຄຣນ ກຳຈັດໄມ້ມືຂອງຣັສເຊຍ ນັ້ນກໍຄື ພວກທີ່ມີແພຂາວມັດແຂນ

ແລະພວກທີ່ບໍ່ຜູກແພສີຟ້າທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຢູເຄຣນ ໃສ່ແຂນ ຈິ່ງກາຍເປັນທີ່ມາຂອງຊາກສົບກະຈັດກະຈາຍຕາມຖະໜົນທົ່ວເມືອງ ແລະຄຣິບການເຂັ່ນຂ້າທາລຸນ..

(ຄຣິບ)https://fb.watch/cgQaij35gA/

ທີ່ມາ: ສາຍຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published.