ໂຫດຈັດແທ້.!!!ຣັສເຊຍ ຫລີ້ນໂຫດ. ຍູເຄຣນ ໃຊ້ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າອົບພະຍົບ ທະຫານອອກຈາກ ມາລິອູໂປ ເເຕ່ຖືກເຮືອຮົບຣັສເຊຍ ຖະລົ່ມກ່ອນ

ໂຫດຈັດແທ້.!!!ຣັສເຊຍ ຫລີ້ນໂຫດ. ຍູເຄຣນ ໃຊ້ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າອົບພະຍົບ ທະຫານອອກຈາກ ມາລິອູໂປ ເເຕ່ຖືກເຮືອຮົບຣັສເຊຍ ຖະລົ່ມກ່ອນ

ຊົມຄລີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.