ຂ່າວດີ ສຳຫລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2022

ຂ່າວດີ ສຳຫລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2022

ຂ່າວດີ ສຳຫລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2022 ຈຳນວນ 5 ໂຄຕ້າ

ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ

– ຕ້ອງຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປໃນສາຂາວິຊາ: ພົວພັນສາກົນ, ກົດໝາຍສາກົນ, ນິຕິສາດ, ລັດຖະສາດ, ການຄ້າ ຫລື ເສດຖະກິດສາກົນ, ພາສາຕ່າງປະເທດ (ຮົງກາລີ,ມຽນມາ,ຣັດເຊຍ,ຈີນ…)

– ຕ້ອງໄດ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາທີ່ໃຊ້ເວທີສາກົນໃນລະດັບດີ.

– ເຊື້ອຊາດ ແລະ ສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ.

– ອາຍຸບໍ່ເກີນ 34 ປີ.

– ບໍ່ເຄີຍຖືກສານປະຊາຊົນຕັດສິນລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ, ບໍ່ເຄີຍຖືກລົງວິໄນ ຫລື ໄລ່ອອກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ.

– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ຕຶກA,ຊັ້ນ 04, ຫ້ອງ 408 ) ຫລື ດາວໂຫຼດເອົາແບບຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່ www.mofa.gov.la ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດ ສົ່ງໃຫ້ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໃນໂມງລັດຖະການບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 29 ເມສາ 2022.

ສຳລັບລາຍລະອຽດວັນ-ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສອບເສັງຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນພາຍຫຼັງ.

ໝາຍເຫດ : ເວລາມາພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມ ໃຫ້ແຕ່ງກາຍສຸຂະພາບພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໃບຄຳຮ້ອງ,

ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຈະບໍ່ຮັບພິຈາລະນາຮັບເອົາແບບຟອມຂອງທ່ານ ໃນທຸກກໍລະນີ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.