ໂອ້ຍແບບນີ້ກະມີບໍ່555 ແມ່ໆທຸກຄົນຄວນເບິ່ງເອົາໄວ້ກ່ອນຈະສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນ

ໂອ້ຍແບບນີ້ກະມີນໍ້555 ແມ່ໆທຸກຄົນຄວນເບິ່ງເອົາໄວ້ເປັນແບບຢ່່າງກ່ອນຈະສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນ

ລູກບໍ່ໄດ້ຂື້ນລົດເທື່ອແມ່ເອືຍບໍ່ພາວໄປກະໄດ້.

ຊົມຄລີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.