Win William ສູ້ຊົນເບິ່ງແຍງເພີ່ນຕອນມີລົມຫາຍໃຈ ດີກວ່າມາຄິດເສຍດາຍຕອນເພິ່ນບໍ່ຢູ່ແລ້ວ

Win William ສູ້ຊົນເບິ່ງແຍງເພີ່ນຕອນມີລົມຫາຍໃຈ ດີກວ່າມາຄິດເສຍດາຍຕອນເພິ່ນບໍ່ຢູ່ແລ້ວ

Win William ສູ້ຊົນເບິ່ງແຍງເພີ່ນຕອນມີລົມຫາຍໃຈ ດີກວ່າມາຄິດເສຍດາຍຕອນເພິ່ນບໍ່ຢູ່ແລ້ວ

ນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ຈາກຂາຍຢູ່ຫ້ອງແຖວ ຈົນຮອດລະບົບໂກດັງມື້ນີ້ ປະສົບການ ມັນສອນເຮົາໄດ້ເລີຍວ່າ ຄວາມພະຍາມ ມັນບໍ່ເຄີຍປະຖີ້ມຜູ້ໃດ ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນສູ້ເພື່ອຄອບຄົວຄືກັບຂ້ອຍ ຂ້ອຍຂໍໃຫ້ເຈົ້າຢ່າຍຸດພະຍາຍາມເດີ້ 💪🏻😊❤️

#ຖ້າບໍບຳລຸງຮາກກໍຍາກທີ່ຈະຈະເລີນ

ຄວາມຊົງຈຳ ຂອງຂວັນປີໃໝ່ໃຫ້ແມ່ ໃນໄວ 23 ປີ

.

….

Leave a Reply

Your email address will not be published.