ຍ້ອນທົນບໍ່ໄຫວ ພໍ່ເຖົ້າອາຍຸ 78 ປີ ໃຊ້ພ້າຟັນເມຍຕົນເອງເສຍ ຊີ ວິ ດ

ຍ້ອນທົນບໍ່ໄຫວ ພໍ່ເຖົ້າອາຍຸ 78 ປີ ໃຊ້ພ້າຟັນເມຍຕົນເອງເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

ພໍ່ຕູ້ໂມໂຫໜັກ ຍ້ອມເມຍມັກຈົ່ມຫລາຍ ໄດ້ຈັບເອົາມິດຟັນເສຍຊີວິດຄາທີ່

ທີ່ເກີດເຫດເປັນເຮືອນຊັ້ນດຽວໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ພົບເຫັນຮ່າງນາງ ຈວມ ອາຍຸ 72 ປີເປັນເມຍຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນນອນເສຍຊີວິດຢູ່ຂ້າງໂຕະຫີນມີບາດແຜຖືກຟັນດ້ວຍມີດບໍລິເວນລຳຄໍສ່ວນຜູ້ກໍເຫດແມ່ນເປັນສາມີຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຊື່ ພໍ່ຕູ້ສົມພອນ ອາຍຸ78ປີ

ໄດ້ເຂົ້າມາມອບຕົວກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເວລາຕໍ່ມາ ຈາກການສອບປາກຄຳພົບວ່າ ເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ນຳກັນ2ຄົນ ສ່ວນລູກໆໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງໝົດ ສ່ວນຫລາຍພໍ່ຕູ້ສົມພອນຈະເປັນຄົນແຕ່ງກິນໃຫ້ເມຍ ເນື່ອງຈາກຜູ້ເປັນເມຍມີສຸຂະພາບບໍ່ດີປານໃດ

ກ່ອນເກີດເຫດໃນຂະນະທີ່ຜູ່ເສຍຊີວິດເອົາອາຫານມານັ່ງກິນ ໃນລະຫ່ວາງການກິນຜູເສຍຊີວິດໄດ້ຈົ່ມ ລັກສະນະເວົ້າເຢີ້ຍ ພໍ່ຕູ້ສົມພອນ ແລະພໍ່ຕູ້ສົມພອນໄດ້ບອກວ່າເວລາກິນເຂົ້າ ຫ້າມເວົ້າເຢີ້ຍ ຫຼື ເວົ້າຈາດູຖູກຄົນທີ່ກຳລັງກິນເຂົ້າ ເນືອງຈາກຄົນບູຮານໄດ້ຖື ແລະ ເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ແຕ່ຜູ້ເສຍຊີວິດກະບໍ່ຟັງ

ຈົນເຮັດໃຫ້ ພໍ່ຕູ້ສົມພອນເກີດຄວາມໂມໂຫຈຶ່ງໃຊ້ມີດຟັນຜູ້ເປັນເມຍຈົນເສຍຊີວິດແລ້ວນຳເຂົ້າໄປຖອກໃຫ້ໄກ່ກິນ ແລະ ນຳເອົາມີດທີ່ກໍ່ເຫດໄປລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວ ຖ້າມອບຕົວກັບເຈົ້າໜ້າທີຕ່ຳຫລວດ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published.