ບີບຫົວໃຈເຫຼີອເກີນ ລູກເອີຍເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼ

ບີບຫົວໃຈເຫຼີຶອເກີນ ລູກເອີຍເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼມນ່າສົງສານຫຼາຍ

ນີ້ແລທີ່ມາຂອງຄຳວ່າຢູ່ເພື່ອລູກ🥺 (ທົນເພາະລູກ) ຖ້າຢາກຫາກລູກຍັງນ້ອຍຫ້າມເຈັບຫ້າມຕາຍເດັດຂາດ

ເພາະຄົນທີ່ຕ້ອງການເຮົາທີ່ສຸດກໍຄີຶລູກ,ລູກທີ່ຄິດຮອດແມ່ຮ້ອງໃຈຈະຂາດແມ່ກໍບໍ່ຟີຶ້ນກັບມາ

….

ຊົມຄຼິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.