ພາບນີ້ຂື້ນຫນ້າເຟສຜູ້ໃດໃຫ້ພີມຄຳວາ: ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ແລ້ວແຊຮຕໍ່ທາ່ນຈະໄດພົບແຕ່ຄວາມສຸກໂຊກດີ ສົມຕາມຄວາມມຸງມາດປາດຖະນາ

ພາບນີ້ຂື້ນຫນ້າເຟສຜູ້ໃດໃຫ້ພີມຄຳວາ: ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ແລ້ວແຊຮຕໍ່ທາ່ນຈະໄດພົບແຕ່ຄວາມສຸກໂຊກດີ ສົມຕາມຄວາມມຸງມາດປາດຖະນາ

ພາບນີ້ຂື້ນເຟສຜູ້ໃດໃຫ້ພີມຄຳວາ:

#ສາທຸ

#ແລ້ວແຊຮຕໍ່ທາ່ນຈະໄດພົບແຕ່ຄວາມສຸກໂຊກດີ ສົມຕາມຄວາມມຸງມາດປາດຖະນາ…

ເງິນ-ທອງໄຫລມາເທມາ….

ສາທຸ..ສາທຸ..

#ບໍ່ເຊືອຢາລົບລູ

Leave a Reply

Your email address will not be published.