ໃຜໄດ້ເລື່ອນເຟສມາເຫັນແລ້ວແຊຣ໌ພາບນີ້ຂໍໃຫ້ມີໂຊກລາບລ້ຳລວຍ​ໆເງິນທອງຖືກລາງວັນໃຫຍ່ 800ລ້ານ.

ໃຜໄດ້ເລື່ອນເຟສມາເຫັນແລ້ວແຊຣ໌ພາບນີ້ຂໍໃຫ້ມີໂຊກລາບລ້ຳລວຍ​ໆເງິນທອງຖືກລາງວັນໃຫຍ່ 800ລ້ານ.


ຂໍພອນປະເສີດທັງ 8 ຈົ່ງເປັນຂອງທ່ານ..


ຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍແຊ໌ຣພາບນີ້ແລ້ວທ່ານມີໂຊກມີໄຊໃນທຸກປະການ

Leave a Reply

Your email address will not be published.