ຄັກຄັກ! ຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້ ຫວຽດນາມສ້າງ “ຂົວແກ້ວ” ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ສໍາເລັດ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນສຽວໆຢູ່

ຄັກຄັກ! ຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້ ຫວຽດນາມສ້າງ “ຂົວແກ້ວ” ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ສໍາເລັດ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນສຽວໆຢູ່

ຫ້າມແນມ ລົງລຸ່ມເດັດຂາດ ຖ້າຢ້ານ !!! ຫວຽດນາມ ສ້າງຂົວແກ້ວ ທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ສໍາເລັດ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 29/04/2022 ທີ່ຜ່ານມາ.ຂົວແກ້ວນີ້ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ Moc Chau, ແຂວງ Son La ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ,

ມີຄວາມຍາວລວມ 0.63 ກິໂລແມັດ ແລະ ສູງ 490 feet ຈາກດົງປ່າໄມ້ ທີ່ດົກໜາ,ຄາດວ່າ ຈະສາມາດ ດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈໍານວນຫຼາຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຄັກຄັກ! ຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້ ຫວຽດນາມສ້າງ “ຂົວແກ້ວ” ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ສໍາເລັດ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນສຽວໆຢູ່

.

.

.

.

ຮູບພາບ: AFP

Leave a Reply

Your email address will not be published.