ວ່າແນວໃດ

ວ່າແນວໃດ

ສະຫວັນນະເຂດ! ຊີ້ແຈງບັນຫານໍ້າມັນຂາດປໍ້າ ຍ້ອນມີການຂາຍນໍ້າມັນແບບເປັນແກ້ວ.

News | ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລື່ອງນໍ້າມັນມີລາຄາສູງຂຶ້ນ ແລະ ບາງປໍ້າແມ່ນຂາດນໍ້າມັນ ເປັນຕົ້ນປະເພດ ນໍ້າມັນແອັດຊັງນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈິງແທ້.

ເນື່ອງຈາກບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງ ຂອງປະເທດທີ່ຜະລິດນໍ້າມັນລາຍໃຫຍ່ ທີ່ສົ່ງອອກທົ່ວໂລກຜະລິດໜ້ອຍລົງ, ເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນດິບ ໃນຕະຫຼາດໂລກມີລາຄາສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອັດຕາຄ່າແລກປ່ຽນເງິນຕາເໜັງຕີງ ໃນແຕ່ລະວັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຄ່າຄອງຊີບ ກໍ່ຄືຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສູງຂຶ້ນ.

ບັນຫາທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນ ການຂາຍນໍ້າມັນແບບເປັນແກ້ວ ເປັນຈຸດຕາມແຄມທາງ ແລະ ມີລາຄາທີ່ສູງນັ້ນ ທາງໜ່ວຍວິຊາສະເພາະຂອງພະແນກ

ອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າແຂວງ ກໍໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂໄປຕາມຂັ້ນຕອນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດ ໃນສະພາບທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ຂ່າວຈາກ

https://www.facebook.com/353578498322716/posts/1702647083415844/

Leave a Reply

Your email address will not be published.