ໂອ້ຍແຮງບໍ່ມີກະແຮງມາປື້ນສາເນາະ.ຂໍໃຫ້ປອດໄພເດີ.

ໃນວັນທີ 12ພຶດສະພາ2022 ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ .

ລົດຂົນສົ່ງນ້ຳມັນໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ພູ້ 9 ຫຼັກ

ຊົມຄລີບ

ສວນຄວາມຄືບຫນ້າແມ່ນຈະລາຍງາຍພາຍຫຼັງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.