ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທັງສອງ. ຊາຍແຕ່ງຊາຍ ຂໍໃຫ້ມີລູກເຕັມບ້ານມີຫຼານເຕັມເມືອງເດີໍ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທັງສອງ. ຊາຍແຕ່ງຊາຍ ຂໍໃຫ້ມີລູກເຕັມບ້ານມີຫຼານເຕັມເມືອງເດີໍ.
ນີ້ລະເຂົາວ່າຄວາມຮັກບໍ່ມີພົມແດນ
ຄວາມຮັກເປັນສິງມີງົດງາມ ຖ້າມັນເກີດຂື້ນກັບໃຜແລ້ວມັນຈະງົດງາມຢູ່ສະເຫມີ.
ຄືກັນກັບຄູ່ຮັກຄູ່ນີ້ຮັກກັນມາເປັນເວລາຍາວນານ.
5ປີທີຄູ່ຮັກນີຢູ່ນຳກັນມາ. ແລະ ມີຍາດພີນ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຍິນດີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published.