ໂຄດໂຫດຈັດແທ້.!!!ລູກຊາຍເຮືອນນີ້ ເກີດມາພ້ອມຄວາມ ” Hot “

ລູກຊາຍເຮືອນນີ້
ເກີດມາພ້ອມຄວາມ ” Hot “
……..
ໃນເວລາປະມານ 7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2022 ລູກຊາຍ ໄດ້ໃຊ້ນໍ້າມັນຈູດເຮືອນ ຢູ່ບ້ານຫລັກ 40 ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນເສຍຫາຍ 1 ຫລັງ ແລະ ໄຟລວກ 1 ຫລັງ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີລົດໃຫຍ່ ແລະ ຊັບສິນຫາຍໄປກັບກອງໄຟ.
ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ : ຜູ້ລົງມືຈູດເປັນລູກຊາຍ ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຢາກໄດ້ລົດ ແຕ່ບໍ່ມີເງິນ.
….

Leave a Reply

Your email address will not be published.