ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ຮູ້ບໍ່ເຖີງການອອກມາຂໍໂທດ ທ່ານ ນາຍົກລາວ ແລ້ວ

ນັກຂາວຜູ້ທີຮູ້ບໍ່ເຖີງການອອກມາຂໍໂທດ ທ່ານ ນາຍົກລາວ ແລ້ວ

ກໍລະນີທັກທວງ ນາຍົກລາວ ດວຍຄວາມບໍ່ເໝາະສົມຍ້ອນຄວາມບໍ່ຮູ້.

ຊົມຄລີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.