ແຊຣ໌ປະຊົບການຮົ້ວກິນໄດ້ ເຫຼືອກິນຂາຍສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວ ຮູ້ແລ້ວກົດໄລ້ກົດແຊຣ໌ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດ…

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນ ການເຮັດຮົ້ວອ້ອມເຮືອນເຮົາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ສາມາດກິນ, ເກັບຮັກສາ, ຂາຍ, ສ້າງລາຍຮັບລາຍມື້ລາຍວັນໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດນຳຄອບຄົວມາຊ່ວຍສ້າງຮົ້ວເພື່ອເຮັດກິນ ເປັນກິດຈະກຳຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັກແລະຄວາມອົບອຸ່ນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດແບ່ງປັນກັບເພື່ອນບ້ານເຮືອນຄຽງຂອງພວກເຮົາໄດ້ມື້ນີ້ເຮົ້າມີ 4 ແນວຄວາມຄິດມາແບ່ງປັັນພີ່ນ້ອງເຮົາໄປອ່ານນຳກັນເລີຍ… 1. ຮົ້ວຕົ້ນກະຖິນ ຮົ້ວກະຖິນແມ່ນປູກໂດຍໃຊ້ແກ່ນທີ່ແກ່ແລ້ວ. ນຳມາຫວ່ານໄປຕາມຮົ້ວຂອງເຮືອນ ຫຼື ກ້າເບຍໃນຖົງ ແລະ ປູກ ພວກເຮົາຈະມີຮົ້ວຂອງຕົ້ນກະຖິນເພື່ອເກັບຍອດອ່ອນໄວ້ກິນ. ຍອດອ່ອນຂອງຕົ້ນກະຖິນອຸດົມໄປດ້ວຍໂພແທດຊຽມ, ເບຕ້າແຄໂຣທີນ, ແຄວຊຽມ, ທາດເຫຼັກ, ແລະວິຕາມິນບີ. ຊັບພະຄຸນຂອງກະຖິນ ຊ່ວຍຮັກສາກະດູກ …

ແຊຣ໌ປະຊົບການຮົ້ວກິນໄດ້ ເຫຼືອກິນຂາຍສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວ ຮູ້ແລ້ວກົດໄລ້ກົດແຊຣ໌ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດ… Read More

ແຊຣ໌ປະຊົບການຮົ້ວກິນໄດ້ ເຫຼືອກິນຂາຍສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວ ຮູ້ແລ້ວກົດໄລ້ກົດແຊຣ໌ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດ…

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນ ການເຮັດຮົ້ວອ້ອມເຮືອນເຮົາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ສາມາດກິນ, ເກັບຮັກສາ, ຂາຍ, ສ້າງລາຍຮັບລາຍມື້ລາຍວັນໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດນຳຄອບຄົວມາຊ່ວຍສ້າງຮົ້ວເພື່ອເຮັດກິນ ເປັນກິດຈະກຳຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັກແລະຄວາມອົບອຸ່ນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດແບ່ງປັນກັບເພື່ອນບ້ານເຮືອນຄຽງຂອງພວກເຮົາໄດ້ມື້ນີ້ເຮົ້າມີ 4 ແນວຄວາມຄິດມາແບ່ງປັັນພີ່ນ້ອງເຮົາໄປອ່ານນຳກັນເລີຍ… 1. ຮົ້ວຕົ້ນກະຖິນ ຮົ້ວກະຖິນແມ່ນປູກໂດຍໃຊ້ແກ່ນທີ່ແກ່ແລ້ວ. ນຳມາຫວ່ານໄປຕາມຮົ້ວຂອງເຮືອນ ຫຼື ກ້າເບຍໃນຖົງ ແລະ ປູກ ພວກເຮົາຈະມີຮົ້ວຂອງຕົ້ນກະຖິນເພື່ອເກັບຍອດອ່ອນໄວ້ກິນ. ຍອດອ່ອນຂອງຕົ້ນກະຖິນອຸດົມໄປດ້ວຍໂພແທດຊຽມ, ເບຕ້າແຄໂຣທີນ, ແຄວຊຽມ, ທາດເຫຼັກ, ແລະວິຕາມິນບີ. ຊັບພະຄຸນຂອງກະຖິນ ຊ່ວຍຮັກສາກະດູກ …

ແຊຣ໌ປະຊົບການຮົ້ວກິນໄດ້ ເຫຼືອກິນຂາຍສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວ ຮູ້ແລ້ວກົດໄລ້ກົດແຊຣ໌ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດ… Read More